За авторите на HTC Home

Артем 'Stealth' Шуба - автор на проекта. Занимава се с разработка на .NET приложения за Windows около 4 години. Студент на Сургутския Държавен Университет.

Евгений Кречун 'ekretchun aka javros' – разработчик, водещ иженер-програмист на ОАО «Информация, Мониторинг, Технологии» (г. Киров). Опит в програмирането – 8 години, от тях последните 3 години –професионална разработка на търговско ПО на платформата на Microsoft .NET. Освен проекта HTC Home for Windows, Евгений работи над масова интернет-услуга за предоставяне на пощенски услуги.

Андрей 'Azathoth' Мачигин – тестовчик. Участвува в тестването на всички възли на HTC Home. Внася предложения относно нови възможности за дебатиране от екипа. Автор на някои от графическите елементи в Weather/Clock Widget. Автор на много отлични кожи за джаджите.

Роман 'Angel of Despair' – отработва идеи относно нови възможности, постъпващи от потребители на програмата и предлага най-интересните от тях за обсъждане от групата. Модератор на форума на TheVista.Ru. IT-ентусиаст.© 2010-2015 Stealth. Сайт © 2010-2015 Web-студио Seorim. Показаният проект и уеб-сайтът по никакъв начин не са свързани с компания HTC.
Локализираната версия е разработена с участието на Присъединете се | Съобщете за грешка