Какво е новото?

Обновен интерфейс

Върнато е показанието дневна и нощна температура, а прогнозата сега е комбинирана със самата джаджа и може леко да се скрива просто с един клик върху иконата на времето.

Допълнителна информация за времето

Сега джаджата Часовник може да показва допълнителна информация,като скорост на вятъра или влажност. Тъй като само цифрите не винаги са достатъчни, за да се оцени времето, ние сме добавили иконки за различната сила на вятъра и влажността.

Температура "усеща се като"

Понякога изглежда, че на улицата е много по-студено (или горещо), отколкото показаната температура. Това зависи от много параметри, такива като скорост на вятъра, влажност и други. Затова ние добавихме възможност за изобразяване на "усещаната" температурата, като се отчитат тези фактори.

Обновен прозорец за настройките

Опитахме се да направим настройката на джаджите по-опростена, по-логична и по-привлекателна.

Стилове

Всяка джаджа има няколко варианта на изобразяване. За джаджата "Часовник" - това е обичайния цифров часовник с прогнозата, а също и няколко различни аналогови часовника.

Всяка джаджа - отделно приложение

Всяка джаджа сега се явява самостоятелно приложение. Можете да я закачите към лентата със задачи и можете да стартирате колкото желаете копия на една джаджа.

Нова джаджа - Време

Джаджата показва само времето и има 3 различни стила. Освен това, поддържа избор на източника на информация за времето и показва температура "усеща се като".

HTC Home Extras

Допълненията за HTC Home разширяват функционалността на джаджите. Такива може да са допълнителни източници на информация за времето и др. За да инсталирате допълнение, просто го провлачете върху изпълнимия файл (например Clock.exe, Weather.exe). От настройките можете да изтриете вече инсталирано допълнение.

В момента е достъпно допълнение WeatherAnimationPack за джаджа Weather. То добавя красива анимация на времето на тази джаджа.

Други промени

Време различно от системното

В настройките на джаджата Часовник вие може да зададете време, която се различава от системното.

Настройка на датата

В настройките на джаджата Часовник можете да промените формата на показване на датата

Време за стартиране

Разделянето на дваджите на отделни приложения позволи да се намали времето за тяхното стартиране

Отделни настройки

Вие може да укажете на джаджата какъв файл настройки да използува с помощта на параметъра /c . По такъв начин можете да създадете два етикета към една джаджа, например към Clock.exe указвайки различни файлове за настройка. Това позволява да стартират няколко копия на една и съща джаджа с различни стилове, времена, градове и т.н.

MSN - източник на информация за времето

Стандартния провайдер MSN /доставчик на време/ е доработен и вече не отстъпва на останалите. Добавено е търсене на различни езици и автоматично изчисляване на времето на изгрев /залез на слънцето.© 2010-2015 Stealth. Сайт © 2010-2015 Web-студио Seorim. Показаният проект и уеб-сайтът по никакъв начин не са свързани с компания HTC.
Локализираната версия е разработена с участието на Присъединете се | Съобщете за грешка