HTC Home 3Metro Home
Изтегляне

Системни изисквания

  • Компютър с Windows® Vista или 7 (32- или 64-битови ОС). Работатата на програмата под управление на други операционни системи на Windows® е възможна, но не е гарантирана.
  • Свързване с Интернет (възможно чрез прокси-сървър).
  • Инсталиран Microsoft .NET Framework 4

Допълнителни изтегляния© 2010-2015 Stealth. Сайт © 2010-2015 Web-студио Seorim. Показаният проект и уеб-сайтът по никакъв начин не са свързани с компания HTC.
Локализираната версия е разработена с участието на Присъединете се | Съобщете за грешка