Ние се радваме да съобщим за стартирането на официалният сайт HTC Home!

На нашия сайт вие винаги можете да намерите последните актуализации на програмата, да получите техническа поддръжка или да видите документацията към програмата. Също така на този сайт ще бъде поместена информация за тестовите монтажи на HTC Home.

Ние още не сме преместили цялата функционалност на нашия раздел за CodePlex, но планираме да направим това в най-близко време

Ако на вас ви е харесал сайта, а също така, ако желаете да подскажете нещо по неговата работа, то посетете ето тази страница

Нашия уеб-сайт беше разработен от Web-студиото Seorim и стартиран в най-кратки срокове. По този повод на него се изказва благодарност :-)

Публикувано 22.10.2010

Обратно към новините

© 2010-2015 Stealth. Сайт © 2010-2015 Web-студио Seorim. Показаният проект и уеб-сайтът по никакъв начин не са свързани с компания HTC.
Локализираната версия е разработена с участието на Присъединете се | Съобщете за грешка