Уеб-сайт Разработка Превод Съобщете за грешка Обратна връзка

Проектиране на уеб-сайт HTC Home

Техническа част

Сайтът е проектиран по стандарт xHTML 1.1 + CSS 2.1 и напълно е преминал проверка от валидатора W3. Ние се отказахме от използването на Flash-елементи, но за коректното изобразяване на сайта е необходимо включването на Java-скриптове. Препоръчваме да се използват само последните версии на браузърите (въпреки че този сайт работи коректно дори на остарелия IE6).

Потребителска част

Уеб-сайта е разделен на четири раздела: Публичен сайт, административен интерфейс, закрит раздел и система за управление на преведените версии на сайта.

  • Публичен раздел - очевидно това е разделът, достъпен за всички потребители.
  • Административният интерфейс ни позволява да управляваме сайта бързо и удобно.
  • Закритият раздел на сайта е достъпен само за някои потребители, например за тези, които тестват HTC Home.
  • Система за управление на преведените версии - това е система за колективен превод , която ни помага да обслужваме сайта едновременно на няколко езика при помощта на голямо количество преводачи и редактори.

Система за управления на преведените версии на сайта

Ние сме разработили удобна система за превод и редактиране на преведените версии на сайта. Системата разделя уеб-сайта на неголеми парчета, с размер от няколко думи до няколко изречения. При тази разбивка се отделят всички HTML-тагове и елементи, които не са свързани с текста. Над всеки фрагмент могат да работят по едно и също време няколко преводача или редактора - при това се избира най-подходящия към контекста вариант. В случай, че един от преводачите допусне грешка, друг задължително ще я поправи.

Системата работи с постоянен запис на промените, което винаги позволява връщането към предишната версия. Системата отчита рейтинга на преводачите, като взима под внимание количеството преведени фрагменти, размера на преведения текст и някои други фактори. Работата със системата не изисква специални познания на HTML или някакви други програми или програмиране. Работата се извършва директно в браузъра.

Основни етапи при разработването на сайта

  • 17 октомври 2010 - публикация на уеб-сайта в мрежата на Интернет
  • 24 декември 2010 - нов дизайн на сайта, обновяване на двигателя, разработване на система за колективен превод.


© 2010-2015 Stealth. Сайт © 2010-2015 Web-студио Seorim. Показаният проект и уеб-сайтът по никакъв начин не са свързани с компания HTC.
Локализираната версия е разработена с участието на Присъединете се | Съобщете за грешка