HTC Home Apis

Chức năngTải xuốngPhần mở rộngBản địa hóaMã nguồn
Tải về

Yêu cầu hệ thống

  • PC with Windows Vista or Windows 7 (32 or 64-bit operation systems).
  • Internet connection (also possible through proxy-server)
  • Installed Microsoft.NET Framework 4
  • WinRar or 7-Zip archiver to unpack the portable version

Tải về khác

Phiên bản thay đổi

  • All updates since release included

Thông tin kỹ thuật

  • 3.0 Build 621 version
  • Tập tin cài dặt web có dung lượng 500 Kb (Tải về gói cài đặt có dung lượng 6 Mb)
  • Phiên bản cuối cùng. Ngày phát hành: #ngày


© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report