HTC Home Apis

Chức năngTải xuốngPhần mở rộngBản địa hóaMã nguồn
Tính năng cơ bản

Dự báo thời tiết widget trên màn hình desktop

HTC Home 2 là một widget đầu tiên bao gồm có một đồng hồ, dự báo thời tiết và hình ảnh động thực tế. Bạn có thể xem những đám mây trôi nổi trên máy tính của bạn, những giọt mưa rơi xuống màn hình của bạn và sét thậm chí nổi bật ở đây. Chất lượng và tính chính xác của dự báo thời tiết được bảo đảm bởi Weather Channel và MSN và những nguồn khác.

HTC Home 2 là tương tự với các widget thời tiết cho truyền thông HTC. Chương trình này có thể được cài đặt vào máy tính của bạn với Windows Vista hay hệ điều hành Windows 7 (hệ thống hoạt động khác không được hỗ trợ, mặc dù nó có thể làm việc với Windows XP).

Truy cập nhanh

HTC Home 2 sử dụng cơ sở thanh tác vụ Windows 7 để hiển thị thời tiết thực tế tại thanh tác vụ mà không cần mở cửa sổ chương trình. Để theo dõi thời tiết bên ngoài bạn chỉ cần nhìn vào thanh tác vụ của bạn!

Widget của bạn có thể hiển thị mưa, nhưng bạn không thấy gì cả? Xin đừng lo lắng, nó có thể mưa bất cứ lúc nào!

Các biểu tượng hỗ trợ

Bạn có thể diều chình HTC Home 2 theo sở thích của mình bằng các biểu tượng khác nhau. Sáng sủa hay thanh bình, nhiều thông tin hay rõ ràng - Bạn có thể lựu chọn phù hợp với mình.

Thêm widget

HTC Home 2 không chỉ là dự báo thời tiết. nó còn bao gồm lịch, đánh dấu trang, trình phát nhạc. Chúng tôi đã tạo ra một nền tảng tuyệt vời cho các widget.

Chúng tôi đã tạo ra một nền tảng tuyệt vời cho các widget. Các widget thêm đoi khi có thể gây mất ổn định và lỗi.

Thuật sĩ cài đặt

HTC Home 2 cài đặt là đơn giản và thuận tiện do Wizard cho phép điều chỉnh widget dự báo thời tiết trong thời gian tải đầu tiên.
Các tính năng khác

Âm báo thời tiết

Bạn có thể biết thời tiết bên ngoài nhờ âm báo được tao bởi HTC Home 2

Hỗ trợ bản địa hóa

Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để làm cho HTC Home 2 có sẵn trong từ ngữ của tiếng mẹ đẻ của bạn.

Hỗ trợ của máy chủ proxy

HTC Home 2 có thể làm việc trong mạng công ty có quyền truy cập vào Internet thông qua một máy chủ proxy.© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report