HTC Home Apis

Chức năngTải xuốngPhần mở rộngBản địa hóaMã nguồn
HTC Home 2 bản địa hóa

Để bản địa hóa HTC Home khá đơn giản - chỉ cần biết hai ngôn ngữ và khoảng một giờ để dịch (còn tùy thuộc vào hiểu biết vầ ngôn ngữ của bạn). Bản địa hóa của bạn sẽ được đăng trên trang web.

Trước khi bắt đầu các dịch thực tế mà bạn cần phải làm như sau:
1. Hãy chắc chắn rằng là ngôn ngữ địa phương của bạn chưa tồn tại.
2. Đăng ký tại diễn đàn
3. Đăng nhập đến trang web và tải bản địa hoá của họ

Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi!© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report