metro home

Metro Home

Metro Home là một phiên bản đặc biệt của HTC Home với giao diện năng động theo phong cách Metro.

Yêu cầu hệ thống

  • Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Vista hoặc Windows 7 (phiên bản 32 hoặc 64-bit). Chương trình cũng có thể hoạt động với phiên bản khác của Windows, nhưng chúng tôi không đảm bảo điều đó.
  • Kết nối internet (thông qua máy chủ proxy)
  • Cài đặt Microsoft.NET Framework 4
Tải về

Tải về khác© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report