HTC Home 2.4

Chào mừng những thay đổi trong phiên bản HTC Home 2.4

  • Độ trong suốt của Widget đã được thêm vào Context Menu
  • Modern Sense đã được cập nhật
  • Glass Frame thiết lâọ không theo chuẩn DPI đã được sửa chữa
  • Sửa lỗi Windows tự khởi động lại trong khi HTC Home đang chạy
  • Sửa lỗi HTC Home không lưu trữ thiết lập tọa độ Y cho widgets

Bạn có thể Tải xuống phiên bản mới tại :Trung tâm Tải xuống.

Widget mới

"News" là một Widget hiển thị tin tức. Nó hỗ trợ tin tức từ nhiều nguồn. Click đúp vào tiêu đề của bản tin để xem chúng trong trình duyệt của bạn.

Tải xuống widget

Giao diện mới

Hãy nhớ là giao diện mới thường xuyên được cập nhật trong "Gallery"

Trang bản địa mới

Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng website đã có những ngôn ngữ mới: Tiếng Bồ Đào Nha và Tiếng Việt. Xin cảm ơn Pskmozart, denyswb, lukas và duccuongpx đã dịch các trang web này. Nếu bạn biết một trong những ngôn ngữ này - hãy tham giavà đội ngũ bản địa hóa và tham gia phát triển HTC Home

Công bố 02.03.2011

Quay lại Tin tức

© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report