BugtrackerSupportFeedbackFAQForum

Hỗ trợ kỹ thuật HTC Home

Trong trường hợp bạn có vấn đề với HTC Home, bạn luôn có thể sử dụng trang này để thông báo cho chúng tôi về những vấn đề này. Chúng tôi phải quan tâm của bạn đến một thực tế rằng trang này được thiết kế để gửi tin nhắn về các lỗi và các vấn đề với HTC Home. Nếu bạn có thắc mắc hay những ý tưởng mà bạn có thể chia sẻ với các nhà phát triển của chương trình, xin vui lòng, sử dụng trang thông tin phản hồi.

Bạn sẽ nhận được câu trả lời cho câu hỏi của bạn tại địa chỉ ghi nhận sớm nhất có thể. Chúng tôi không phát tán thư rác và bạn sẽ không gặp khó khăn không cần thiết (Chính sách bảo mật).

Trước khi gửi câu hỏi của bạn chúng tôi đề nghị bạn xem xét thông qua Những câu hỏi (FAQ) hoặc của chúng tôi diễn đàn, bạn có thể tìm cách làm thế nào để giải quyết vấn đề của bạn ở đó.

Xin vui lòng, hãy sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Tất cả các trường là bắt buộc.Hãy tỏ ra lịch sự!


Information about the system
System version
.NET Framework 4 Yes, it is installed in my system
Information about the program
Version of the program
Text of the error (if any)
Log-file of the program
Additional information
Name
E-mail
Description of the problem
Security codesecurity code

© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report