Web-site Development Localizations Bug report Feedback

HTC Home trang web phát triển

Kỹ thuật phần

Trang web này đã được phát triển theo tiêu chuẩn của xHTML 1,1 + CSS 2.1 và thử nghiệm hoàn toàn bằng các validator W3. Chúng tôi không sử dụng Flash, nhưng Java-scripts phải được bật để hiển thị các trang web một cách chính xác. Chúng tôi khuyến cáo chỉ sử dụng các phiên bản mới của trình duyệt (và các trang web sẽ hoạt động chính xác ngay cả với IE6).

Phần của người dùng

Trang web này được chia thành 4 phần: các trang web công cộng, giao diện điều hành, phần đóng cửa và hệ thống quản lý các phiên bản địa hoá của trang web.

  • Các công đoạn - rõ ràng là phần dành cho tất cả người dùng.
  • Giao diện điều hành cho phép chúng ta quản lý các trang web một cách nhanh chóng và thuận tiện.
  • Phần đóng có sẵn cho người dùng nhất định, ví dụ cho HTC Home thử nghiệm.
  • Hệ thống quản lý các phiên bản địa hoá của trang web là một hệ thống các bản dịch tập thể cho phép điều hành các trang web trong một số ngôn ngữ đồng thời với sự giúp đỡ của một số lượng lớn các thông dịch viên và biên tập viên.

Hệ thống quản lý các phiên bản địa hoá của trang web

Chúng tôi đã làm việc trong một hệ thống thuận tiện cho việc dịch thuật và chỉnh sửa các phiên bản địa hoá của trang web. Hệ thống chia trang web thành nhiều phần nhỏ có kích thước từ vài lời một số câu. Tất cả các thẻ HTML và các yếu tố khác, mà không kết nối với các văn bản, được loại bỏ với sự phân chia như vậy của trang web. Một số thông dịch viên và biên tập viên có thể được làm việc với từng phần của văn bản, và phiên bản phù hợp nhất theo ngữ cảnh được chọn. Trong trường hợp nếu một trong những phiên dịch viên dịch lỗi một số khác sẽ sửa nó.

Tất cả những thay đổi liên tục ghi nhận và điều này luôn luôn cho phép quay trở lại phiên bản trước. Hệ thống này ước tính các đánh giá của các phiên dịch viên, có xem xét đến số lượng các đoạn dịch, kích thước của văn bản dịch và các thành phần khác. Thao tác với hệ thống không đòi hỏi kiến thức đặc biệt của HTML hay các chương trình khác. Công tác quản lý trong trình duyệt.

Các giai đoạn phát triển của trang web

  • Ngày 17 Tháng 10 2010 - gửi bài của các trang web trên mạng Internet
  • Ngày 24 tháng 12 năm 2010 - thiết kế lại trang web, đổi mới của động cơ, phát triển hệ thống dịch tập thể


© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report