HTC Home Apis

Chức năngTải xuốngPhần mở rộngBản địa hóaMã nguồn

Widget Đồng hồ

Đồng hồ là một widget hiển thị thời gian hiện taii và ngày dưới hình thức một đồng hồ kim. Nó hỗ trợ các biểu tượng (6 biểu tượng trong thiết lập).

Tải về

Thông số kĩ thuật

  • Dung lượng 800 Kb
  • Ngày phát hành: 2011-02-14


© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report